top of page

Bilim Kızı MENTORLUK Desteği 
AKRAN MENTORU OLMAK

Ülkemizin inovasyon odaklı gelişimine katkı sağlayacak şekilde; ‘Bilim Kızı’ projesi, Müjgan ÇETİN’in 2016 da hayata geçirdiği, Türkiye’deki kız çocuklarının eğitiminin ve yetiştirilmesinin, günümüzde ve gelecekte zorunlu bir ihtiyaç olduğu tespiti ile bir sosyal inovasyon projesidir.

 

Bu prosedür, “Bilim Kızı” projesi kapsamında “Bilim Kızı Mentorluk HİZMETİ” adında paydaşlarımızın gönüllü katılımı ile yürüttüğümüz projemiz boyunca yürütülecek olan mentorluk çalışmalarına ilişkin amaç, faaliyet, eğitim, süreç yönetimi ve değerlendirme alanlarını kapsar.

“Bilim Kızı Mentorluk Projesi”nin amacı, fırsat eşitsizliği, vizyon sapması ve yön karmaşası yaşayan; üniversite çağındaki kız öğrencilerinin başarılı bilimsel faaliyetler yapabilecek seviyeye ulaşmaları için alanında, bilim kadını uzman mentorlardan destek almalarını sağlamaktır.

 

MENTORLUK Hizmeti bir akademik danışmanlık hizmeti değildir. Bilim Kızı projesine başvuran MENTİlerin bilimsel kariyer planlarını hazırlaması için gerekli olan deneyimler ve eğitimde sunulan konular çerçevesinde kolaylaştırıcılık hizmetidir.

Terim ve Tanımlar

 

Bu programın paydaşlarının görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır:

 

 1.  Projenin üstlenici markası: Müjgan Çetin

 2. Danışmanı ve eğitmen: Mentorluk eğitimlerini sunan ve süreç boyunca değerlendirme toplantılarını organize ederek süreci ve paydaşların değerlendirmelerini yapar ve gerekli konularda danışmanlık hizmeti sunan deneyimli mentordur.

 3. Bilim Kızı Projesi Lideri: Proje lideri olarak projenin yürütülmesinden, kaynakların yönetilmesinden sorumlu kişidir.

 4. Bilim Kızı AKRAN MENTÖRLÜĞÜ Proje Lideri : Projenin akran mentorlüğü hizmeti süresince mentorluk proje danışmanı ve eğitmeni ile birlikte süreç boyunca değerlendirme toplantılarını organize etmekten ve projenin hedeflerine uygun ilerlemesinden sorumludur.

 5. Menti: Temel bilimler alanında lisans, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan ve bilimsel kariyer yapmak isteyen Bilim Kızı projesine başvuran kız öğrenciler

 6. Psikoteknik analiz ve eşleştirme danışmanı: Mentorluk hizmetinin eşleştirmelerinin kişilik özelliklerine uygun gerçekleştirilmesinden ve süreç boyunca psikolojik destek hizmeti de sunabilecek uzman Psikolog mentordur.

 7. Mentor: Bilim Kızı mentilerinin akademik ve bilimsel kariyerlerine yol arkadaşlığı ederek, bilimsel kariyerlerine ilişkin yol haritası hazırlamalarını kolaylaştıracak bilim kadınlarıdır.

 8. MENTORNİTY Yazılımı : Projemize bağışlanan mentorluk hizmetinin yürütülmesinde kullanılan yazılımıdır.

 9. Akran mentoru: Bilim Kızı mentorluk hizmetini en az bir dönem başarı ile tamamlayan ve gönüllü olarak bir sonraki dönemde menti olarak başvuran ve programa seçilen lisans 1-2 sınıf öğrencisi kız öğrencilere, akademik ve bilimsel kariyerinde yol arkadaşlığı ederek, öz değerlendirme yapmalarını ve yıllık iş planı hazırlamalarına ilişkin detay plan hazırlamalarını kolaylaştıracak bilim kızlarıdır.

 10. Bilim Kızı MENTOR DANIŞMA KURULU : Bilim Kızı mentorluk hizmetini en az bir dönem başarı ile tamamlayan ve gönüllü olarak bir sonraki dönemde de mentorluk hizmeti sunmaya devam etmek isteyen ve mentorluk hizmeti sunum süreci boyunca karar alınması gereken konularda danışılan mentorlerden oluşur. Bilim Kızı başvurularının değerlendirilmesinde, YÜRÜTME KURULU’nun karar vermesi ile başvuruların görüşmesine katılarak, görüşme sonrası değerlendirmelerini sunarlar.

 11. Bilim Kızı Mentorluk Projesi YÜRÜTME KURULU: Süreç boyunca gerekli kararları birlikte alırlar ve uygularlar. Bilim Kızı Projesi Lideri, Danışman ve Eğitmen, Psikoteknik analiz ve eşleştirme danışmanı ve Bilim Kızı AKRAN MENTÖRLÜĞÜ Proje Liderinden oluşur.

Bilim Kızı PROJESİ ZAMAN ÇİZELGESİ

 1 Projenin Duyurusu                                                                        Temmuz - Ağustos

2 Değerlendirme ve Online Mentor ve MENTİ Eğitimi                  Eylül

3 Eşleşmelerin Yapılması ve Duyurusu                                         Eylül

4 Görüşmeler ( 9 ay, 9 görüşme)                                                  Ekim - Haziran

5 Kapanış Toplantısı                                                                        Haziran - Temmuz

AKRAN MENTORU OLMAK

 

Bu bölüm, Bilim Kızı Mentorluk Projesi kapsamında bir önceki dönemde programı tamamlayarak, AKRAN MENTORU olarak hizmet sunmak isteyen bilim kızlarının yeni dönem projeye başvuru sürecini tanımlamaktadır.

 

Bilim Kızı Mentorluk desteği her akademik yılın başında hayata geçirilmektedir. Bilim Kızı Mentorluk Projesi, Proje Lideri tarafından “Bilim Kızı” web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bu prosedüre uygun şekilde her yılın Temmuz - Ağustos aylarında çağrıya çıkılması ile başlar. Aşağıdaki adımlara uygun olarak başvurular gerçekleştirilir.

 

AKRAN MENTORU hizmeti, menti olmak için programa seçilen lisans 1-2 sınıf öğrencisi MENTİLERE 9 ay boyunca (Ekim-Haziran dönemi süresince) akademik ve bilimsel kariyerinde yol arkadaşlığı ederek, öz değerlendirme yapmalarını ve yıllık iş planı hazırlamalarına ilişkin detay plan hazırlamalarını kolaylaştırma hizmetidir.

 

Bilim Kızı mentorluk hizmetini en az bir dönem başarı ile tamamlayan ve gönüllü olarak bir sonraki dönemde AKRAN MENTORU olmak istediğini beyan etmiş MENTİLER, AKRAN MENTORU duyurusuna kayıt yaptırmak zorundadırlar.

 

Bilim Kızı projesi yeni dönem başvuruları alındıktan sonra, programın kontenjanına göre ilgili dönem hizmet sunumu için bilgilendirme veya bir sonraki dönem için envantere kaydının yapıldığı bilgisi kendilerine iletilecektir. AKRAN Mentorluk hizmet sunumu için ilgili dönemde bilgi iletilen AKRAN MENTORLERİMİZ aşağıdaki şartları kabul etmelidir.

 • AKRAN MENTOR eğitimine katılmak. Eğitime katılmayan adaylar MENTORLUK Hizmeti sunamaz.

 • Ön değerlendirme sonucu sürece kabul edilenlerin, eşleştirmede kendi kişiliği ile en uyumlu, çıkar çatışması yaratmayacak en uygun disiplinden MENTİ ile eşleşmesini sağlayacak şekilde kendilerine gönderilen psikoteknik testi tamamlamak.

 • Eşleştirmelerde MENTOR ve MENTİ’nin aynı şehirde veya aynı üniversitede olmamasına özellikle dikkat edilmektedir. Bu hassasiyet dikkatte alınarak, yapılacak eşleştirme etkinliğine katılmak. Bu eşleştirmede var ise MENTOR ve MENTİ’nin bir şekilde tanışması veya birbirleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları nedeni ile eşleştirmenin iptal ve yeni bir eşleştirme taleplerini proje liderine iletmek.

 • Eşleştirmesi gerçekleştirilen MENTİ’si ile ilk görüşmede detaylı bir şekilde iletişim kurallarını görüşmek ve EK-1 de sunulan Mentorluk HİZMETİ İLETİŞİM sözlemesini imzalamak.

 • 9 aylık süreç boyunca MENTORNİTY yazılımı aracılığı ile MENTİ’lerle anlaştıkları toplantılara düzenli olarak katılmak,

 • 2 ayda bir yapılan değerlendirme toplantılarına katılmak.

 • Kapanış toplantısına katılmak.

Bilim Kızı MENTORLUK HİZMETİ Süreci

 

Bu bölümde, kabulü yapılan MENTİ ve MENTOR adaylarının seçim, eğitim, eşleştirme, 9 ay sürecek MENTORLUK süreci, bütün sürecin takip ve değerlendirilmesi ve kapanış süreci anlatılmaktadır.

 

 1. MENTOR ve MENTİ Seçim Süreci: Yukarıda belirtilen tanım kapsamında, Bilim Kızı projesine MENTOR veya MENTİ olarak ön başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak tamamlamış adaylar, Bilim Kızı Mentorluk Projesi Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilirler. Programa katılamaya hak kazanan adayları seçerler. Bu seçimde kişilik testleri sonuçları, aynı şehirde veya aynı üniversitede olmamaları, etik konular ve çıkar çakışması olmayacak şekilde değerlendirme yapılır. Yürütme Kurulu gerekli görürse, seçim öncesi DANIŞMA KURULU’na aday ile mülakat yapmaları için başvurabilir. Proje Lideri seçim sonuçlarını adaylara e-posta ile eğitim tarih ve saatini bildirerek eğitime davet eder.

 

2.  MENTOR ve MENTİ Eğitim Süreci: Belirlenen mentor ve menti adaylarına yarım günlük, online mentorluk eğitimi Proje Danışman ve Eğitmen hocası tarafından verilir.

 

3. MENTOR ve MENTİ Eşleştirme Süreci: Bilim Kızı Mentorluk Projesi Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun adaylar, bütün MENTOR ve MENTİ’ lerin katılımı ile bir toplantıda ilan edilerek eşleştirilir. Eşleştirme sonuçlarına ilişkin MENTOR veya MENTİ’lerden değişiklik talebi gelirse, önce YÜRÜTME KURULU görüşür ve gerekli durumlarda DANIŞMA KURULU’na danışılarak talep sonuçlandırılarak taraflara iletilir.

4. Dokuz (9) sürecek MENTOR’LUK süreci:

 1. Eşleştirmesi gerçekleşen MENTOR ve MENTİ’ler MENTORNİTY programı üzerinden görüşmelerini planlarlar. İlk 2 ay içerisinde 15 günde bir gerçekleşecek olan görüşmeler, sonraki aylarda ayda bir gerçekleşecek şekilde sürdürülür. İlk görüşmede, tarafların tanışması sonrası EK-1 de verilen MENTORLUK HİZMETİ İLETİŞİM SÖZLEŞMESİ, karşılıklı olarak incelendikten ve gerekli görülen düzenlemeler yapılarak, imzalanarak birbiriyle paylaşılır.

  • MENTOR’luk iletişim sözleşmesi iki tarafın da mutabık olduğu maddeler üzerine şekillenir. Sözleşmedeki maddeler karşılıklı onayla değiştirilebilir.

  • MENTOR ve MENTİ sözleşmeye uymakla yükümlüdür.

  • İlk görüşme maksimum 1.5 diğerleri 1 saat olan seanslar MENTİ’nin akademik kariyer planları konuları üzerine şekillenir.

  • MENTOR’ luk görüşmeleri süresince, eğitimde tanımlandığı gibi, ÖZDEĞERLENDİRME, 10 yıllık VİZYON ve HEDEF, yıllık iş PLANI ve STRATEJİK PLAN hazırlama çalışmaları gerçekleştirilir. AKRAN Mentorluk görüşmeleri süresince, eğitimde tanımlandığı gibi, ÖZDEĞERLENDİRME, Bir yıllık HEDEF, yıllık iş PLANI hazırlama çalışmaları gerçekleştirilir. 

 

5. Mentorluk süreci takip ve değerlendirme: Gerçekleştirilen online görüşmeler sonrasında MENTOR’ler MENTORNİTY programındaki toplantı tutanaklarını düzenli olarak doldurur. Toplantı tutanakları özet olarak sadece görüşmenin amacını ve gerçekleştirilen çalışmanın sonucu ve bir sonraki toplantının tarihini içerir.

 

Bilim KIZI MENTORLUK Danışmanı tarafından, 2 ayda bir MENTİ’ler için ve ayrıca MENTOR’ler ve AKRAN MENTORLER’ i için değerlendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda gelinen aşamada MENTİ’ ler ve MENTOR’ ler en geri bildirimleri alınır, sorular cevaplanır, istek ve beklentiler alınır. Bütün bu değerlendirme toplantılarında ortaya çıkan sorunlar Yürütme Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur. Gerekli durumlarda Danışma Kurulu’dan fikir alınır.

 

6. Sürecin Tamamlanması: Süreci başarı ile tamamlayan MENTOR ve MENTİ’ler ile kapanış toplantısı yapılarak dijital sertifikaları verilir. Arzu eden MENTOR ve MENTİ’ler kendi aralarında anlaşmaları durumunda MENTOR’luk, arkadaşlık, dostluk ilişkilerine gönüllü olarak devam etmeleri mümkündür.

 

Süreç tamamlandığında Danışman tarafından hazırlanan ölçme ve değerlendirme anketi bütün MENTOR ve MENTİ’lere gönderilir ve projenin gelinen aşamasında performansı değerlendirilir. Sonuçlar bir sonraki dönemde uygulanacak program için geri bildirim olarak YÜRÜTME KURULU tarafından değerlendirmeye alınır.

EK- Bilim Kızı Projesine Menti olarak Mentorluk HİZMETİ Alım ŞARTLARI

Kabul Beyanı

 

Aşağıdaki başvuru şartlarını okuyarak kabul ettiğimi beyan ediyorum.

 • Ön değerlendirme sonucu, Bilim Kızı MENTORLUK sürecine kabul edilenlere, bilim kadınlarından oluşan mentor hocalarla doğru eşleştirilmesi için psikoteknik kişilik analiz testi gönderilecektir. Bu testi tamamlayarak proje liderine istenen tarihte iletmeleri beklenmektedir. Böylece, eşleştirmede kendi kişiliği ile en uyumlu, çıkar çatışması yaratmayacak en uygun disiplinden mentor hoca ile eşleşmesi sağlanacaktır. ÖN KABUL esnasında bu testi tamamlayarak bildirilen tarihte ileteceğim.

 • Yapılan değerlendirme sonrasında mülakata davet edildiğine ilişkin bildirim aldığında, davet şekli (online görüşme, tel vb), tarih ve saatine uygun şekilde mülakata katılacağım.

 • Kesin kabulün gerçekleştiği kendilerine bildirilen adaylar, MENTİ eğitimine katılmak zorundadır. Eğitime katılamayan adaylar MENTORLUK Hizmeti alamazlar. Bildirilen gün ve saatte MENTİ eğitimine katılacağım.

 • Mentorluk süresince, MENTİ beyan ettiği iletişim (e-posta ve/veya mesaj) bilgilerine iletilen bilgileri veya mesajları güncel olarak takip etmek zorundadır. Güncel bildirimleri e-posta veya mesajlarımı düzenli olarak takip ederek, gerekli ise geri bildirimleri zamanında yapacağım.

 • Programın başında gerçekleşecek eşleştirme etkinliğine MENTİ ler katılmak zorundadır. ONLİNE eşleştirme etkinliğine katılarak, eşleştiğim MENTOR’um ile ve ilgili dönem diğer menti ve mentor hocalarla tanışacağım.   

 • Mentorluk HİZMETİ başladığında ilk toplantıda mentoru ile, örneği verilen iletişim sözleşmesini MENTOR’um ile karşılıklı olarak görüşerek imzalayarak, Proje Lideri’ne ileteceğim ve aşağıda özellikle belirtilen konulara büyük bir hassasiyetle uyacağım.

  • 9 aylık süreç boyunca MENTORNİTY yazılımı aracılığı ile mentoru ile anlaştıkları toplantılara, tarih ve saatlere uygun şekilde düzenli olarak katılmak

  • MENTORü ile görüşme sonunda üzerinde mutabık kalınan sonuçları (özdeğerlendirme, vizyon ve hedef belirleme, stratejik kariyer planı ve yıllık faaliyet planı) üreterek hazırlıklı olarak toplantılara katılmak.

  • MENTOR’ ü ile görüşmelerinde herhangi bir sebep ile sorun yaşayan MENTİ’ ler öncelikle bu sorunu çözmek için MENTOR’u ile görüşmeyi denemek, bu görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda Proje Lideri’ne en kısa zamanda haber vererek durumun çözülmesi konusunda yardım talep etmek

  • 24 saat içerisinde görüşme iptal veya tarih veya saat değişikliği yapılamaz. Herhangi bir sebeple acil bir değişiklik yapılması gerekli ise MENTOR ’un izni ile Proje Liderine haber vermek

  • İki ayda bir ONLİNE olarak gerçekleştirilen, bütün mentilerin katıldığı değerlendirme toplantılarına katılmak.

  • Mentilerin kendi talepleri doğrultusunda oluşturulan ücretsiz eğitimlere (kişisel gelişim, programlama, mesleki gelişim vb) katılmak.

  • Mentörlük süresince gerçekleştirilen dünyadan bilim insanlarının katılımı ile gerçekleşen ONLİNE VİZYON Konuşmaları toplantılarının en az 4 (dördüne) veya talepleri doğrultusunda planlanan ar-ge merkezi, üniversite gezilerinden en az birine katılmak.

  • Bütün MENTİ ve MENTORLER’in bir arada olacağı kapanış toplantısına katılmak.

  • Mentorluk süreci sonunda Genel Not Ortalaması (GNO), erasmus kabulü, staj kabulü, makale yayınlanması, ingilizce sınav başarısı, Yüksek Lisans veya Doktora sınav başarısı vb başarılarını MENTOR’u ve Proje Lideri ile paylaşmak

 

Bütün yukarıda sayılan faaliyet ve bildirimlere gönüllü olarak uyum sağlayacağımı, herhangi bir uyumsuzluk durumunda MENTOR veya Proje Lideri’nden uyarı aldığım durumda, herhangi bir sebeple bu şartlara uyamayacağıma karar verirsem MENTOR’a ve Proje Lideri’ne haber vererek projeden gönüllü bir şekilde ayrılacağımı beyan ederim.

 

Başvuru sürecinde değerlendirme sonunda herhangi bir sebeple, Bilim Kızı projesine kabul edilmeme hakkının Bilim Kızı Proje Lideri ve Danışma Kurulu üyelerinde olduğunu kabul ederim.

 

NOT: Bu başvuru şartları dokümanı ayrı bir doküman olarak yazılmalı ve imzalı olarak sisteme yüklenmelidir.

 

Menti Adı Soyadı       :                                                               

Tarih                            :

İmza                                 :                                                                

Bilim Kızı Projesi MENTORLUK HİZMETİ

İLETİŞİM ANLAŞMASI

Bilim Kızı Projesi Mentorluk Hizmeti gereği MENTOR ….. ve MENTİ ………….. her ikimiz de aşağıdaki MENTORLUK anlaşması üzerinde anlaşmış bulunuyoruz.

 1. ……. tarihinden itibaren  9 Ay boyunca en az 9 veya 11 gündemli görüşmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla, (ilişkiyi oluşturmak için ilk aylarda ayda 2 kez olmak üzere) her ay düzenli olarak 1-1.5 saatlik gündemli görüşmelerimizi yapacağız.

 2. İlişki oluşturma aşaması için rahatlıkla konuşabileceğimiz, gelişim aşamasında ise birlikte gerçekleştireceğimiz öğrenme aktivitelerini uygulayabileceğimiz uygun görüşme ortamları belirleyeceğiz.

 3. Aramızda oluşması için hassasiyet göstereceğimiz gizlilik ve güvene dayalı öğrenme ilişkisini programın sonuna kadar kesintisiz sürdürmeyi kabul ettik.

 4. Destek ihtiyacımız olduğunda, problem çözümü, anlaşmazlık ve çatışma çözümü gerektiğinde Program koordinatörü ile temasa geçeceğiz.

 5. Mentorluğa öncelik vermek, ilişkinin hakkını vermek için gerekli zaman ve enerjiyi ayıracağız.

 6. Özellikle ilk aylarda mecbur olmadıkça görüşmelerimizi ertelemeyeceğiz ve iptal etmeyeceğiz.

 7. Eğer görüşmelerimizi ertelemek ya da iptal etmek mecburiyetinde kalırsak 24 saat öncesinde haber vererek, yeniden görüşme planlanını yenileyeceğiz.

 8. Görüşmelerimize hazırlıklı olarak katılacağız, taraflar olarak anlaşmış olduğumuz bir görev veya çalışma söz konusuysa bunu takip eden görüşmeye kadar tamamlamış olacağız.

 9. Eğer herhangi bir problem yaşarsak, iyi hissetmediğimiz bir konu olursa, ilk önce karşılıklı haberleşip, konuşarak bunu çözmeye çalışacağız. Yeterince çaba harcayarak denememize rağmen eğer çözüm bulamıyorsak, program koordinatöründen yardım isteyeceğiz.

 10. Görüşmelerimizde konuştuğumuz ve söz verdiğimiz konuları toplantı notu olarak kayıt edeceğiz. Bir sonraki toplantı gündemini öncelikle bu söz verdiğimiz konular oluşturacaktır.

 11. Görüşmelerde gizlilik ilkelerine ekstra önem göstereceğiz ve her iki taraf olarak tüm paylaşılan ve konuşulanların aramızda kalmasına özen gösterek, gizliliği koruyacağız, 3.kişilere aktarmayacağız.

 12. İkimizin de farklı bireyler olduğunun farkında olarak birbirimize saygı duyacak, kabul edecek ve anlayış göstereceğiz

 13. Farklılıklarımızın farkında olarak, ilişkide hiza/uyum sağlayabilecek ve gelişimi hızlandırabilecek şekilde bu farklılıklarımızı konuşmaya, karşılıklı tolere ederek, anlaşmamıza yansıtmaya, birbirimizin güçlü yönleri ve gelişim alanlarından öğrenebilmeye çalışacağız.

 14. Birbirimizi gerçekten dinleyeceğiz. Bakış açılarını anlamaya çalışacağız.

 15. Bu öğrenme ilişkisini bir yandan keyifli ve eğlenceli kılabilecek ortamları yaratmaya ve faaliyetlerde bulunmaya çalışacağız.

 16. Mentorluk ilişkimiz yanlış bir sonuca varmasını önlemek için herhangi bir zaman ikimizden biri mentorluk ilişkisini sona erdirmek isteyebilir. Bunu da karşılıklı konuşarak değerlendireceğiz.

 17. Eğer, herhangi taraf ilişkiyi sonlandırmak isterse birbirimizi suçlamadan, el sıkışarak, olumlu bir şekilde ilişkiyi sonlandıracağız.

 

Mentorluk Planı Görüşme Zamanı: ……..

Hafta içi/sonu:                                                                     Gün içi saatler:

Görüşme Sıklığı: Her hafta (Toplam 60-90 Dakika)

İletişim Metodu: Online + (E-mail /Telefon) ……………

Anlaşma Süresi: ……….. Ay

Menti Adı Soyadı                                                 Mentor Adı Soyadı

Tarih İmza                                                            Tarih İmza

Bilim Kariyerinizde size destek olalım

Bilimsel kariyer uzun soluklu ve zorlu bir yolculuktur. Bilim Kızı MENTORLUK hizmetimiz ile bu yolculukta bilim kadını hocalarımız ile kolaylaştırıcılık hizmeti sunarak sizlerin yanında olmayı arzu ediyoruz. Tabi siz de isterseniz. 

ÖN BAŞVURUNUZ için LÜTFEN

 

MENTİ Başvuru FORMUMUZU DOLDURUNUZ

MENTÖR Başvuru FORMUMUZU DOLDURUNUZ.
bottom of page