top of page
Bilim Kızı görseli

Neden "Bilim Kızı" ?

Müjgan ÇETİN tarafından, Türkiye’deki kız çocuklarının eğitiminin ve yetiştirilmesinin günümüzde ve gelecekte zorunlu bir ihtiyaç olduğu tespiti ile 2016 yılında kendi imkanları ile bir sosyal inovasyon projesi olarak başlatılmıştır.

Türkiye genç bir ülke olmasına rağmen, eğitim başarımız hızla gerilemektedir.

‘2019 yılı sonu itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus toplam nüfusun %15,6’sını oluşturdu. Genç nüfusun %51,3’ünü erkek nüfus, %48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.] 12,6 Milyonu bulan genç nüfüsümuz, Avrupa Birliği ülkelerinin 20 tanesinin toplam nüfüsündan fazladır. Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2019-33731

Startejik Hedefimiz; 10 sene içinde 100 Bilim Kızı'nı desteklemek ve en az bir Bilim Kızı'na Nobel Ödülü kazandırmaktır.

Misyonumuz: Maddi imkansızlık, fırsat eşitsizliği, vizyon sapması ve yön karmaşası yaşayan kızlarımızı; temel bilimler alanında lisans, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve  doktora eğitimleri süresince,  bilimsel faaliyet yapabilecek ve başarılar elde edebilecek seviyede, eğitim ve yetiştirme süreçlerinde desteklemek, yüreklendirmek ve bilimsel kariyerlerine katkı sağlamaktır. 

OECD’nin 2000 yılından bu yana düzenlediği 15 yaşındaki 3 Milyon öğrencinin katıldığı 3 yılda bir düzenlenen “Uluslararası Değerlendirme Programı” PISA 2018 sonuçlarında ülkemiz yine OECD ortalamalarının altında kaldı. Bu sonuçlara göre ‘Türkiye, PISA testine 3 farklı kategoride (kendi dilinde matematik okuryazarlığı, fen Bilimleri okuryazarlığı ve okuma Becerileri) katılan 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer aldı. Türkiye’de kızlar erkekleri tüm testlerde geride bırakırken, yoksul öğrenciler düşük performans gösterdi.’

 

Kaynak: OECD sayfası

Bilim insanları arasında bilim kadınları sayısı çok düşük seviyededir.

‘1901-2020 yılları arasında ödülalan 962 kişi içerisinden  sadece ‘58 defa bilim kadınları NOBEL Ödülü kazandı. Sadece TEK bir KADIN Marie Curie, 2 defa ödüle hak kazandı (1903 de Fizik alanında, 1911 de Kimya alanında.)

Kaynak: NOBEL sayfası

PLOS Biology isimli bilimsel dergide yeralan çalışmada, 2020 de dünya çapında yayın yapan akademisyenlerin bilimsel makalelerinin adedi, etkisi, aldığı atıf sayısı ve oranı gibi bilimsel kriterlerden yola çıkarak bir sıralama oluşturuldu. 161.442 bilim insanı sıralandı. En etkili bilim insanları listesinde, Türkiye’de çalışmalarını yürüten toplam 857 bilim insanı içerisinde 92 kadın yer aldı.

Kaynak:PLOS Biology dergisi   ve    Veri Seti

Kadir Has Üniversitesi’nin 2016 yılından bu yana her yıl yenilediği Kadın Algı Raporunda 2019 sonuçlarında iç acıtıcı sonuçlar mevcuttur. ‘2016 yılı kadınların çalışma durumu %35 iken, 2019 da %22 e düşmüştür
Kaynak: Kadir Has Üniversitesi Kadın Algı Raporu

Türkiye’de özellikle de kırsal kesimlerde kızlarımızın eğitim ve yaşama nitelikli değer katma seviyesi oldukça düşüktür.

 

‘Kırsal alan kadınlarının yoksulluğuna ve işgücü istihdamına katılımını engelleyen en büyük faktör olarak eğitimsizlik ya da eğitim eksikliği olarak görülmüştür.

Kaynak: Savaş Karagöz, N. Işıl Karagöz, Yoksulluk, Eğitim Ve İstihdam Açısından Kırsal Alan Kadınının 2010-2016 Yılları Arası Genel Görünümü, Hak-İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi © Cilt: 7 Yıl: 7 Sayı:17 

bu sonuçları BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ.

bottom of page